21 Mac, 2008

Tatasusila Profesion Perguruan

Tanggung jawab Terhadap Pelajar

Guru perlu mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Mereka juga hendaklah bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama. Pada masa yang sama, guru handaklah merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Guru wajib membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa mengenakan sebarang bayaran. Guru hendaklah menunjukkan sesuatu cara pakaian, pertuturan atau tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. Mereka juga perlu memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

Tiada ulasan: