24 Mac, 2008

Tatasusila Profesion Perguruan

Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan

Guru hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru lain di hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah rakan sejawat. Mereka tidak boleh melibatkan diri dengan kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Pada masa yang sama, mereka perlu berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. Guru-guru juga perlu sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baharu dalam profesion perguruan. Mereka hendaklah sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Seseorang guru dikehendaki menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

Tiada ulasan: