22 Mac, 2008

Tatasusila Profesion Perguruan

Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara

Guru hendaklah mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara ataupun yang bertentangan dengan rukunegara. Mereka dikehendaki memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. Guru juga perlu menghormati masyarakat tempat mereka berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Mereka hendaklah menggalakkan kerjasama dan persefahaman dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Guru juga mesti memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawanan masyarakat. Mereka mestilah berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.

Tiada ulasan: